Følg med i udviklingen af Rungsted Havn https://rungstedhavn.horsholm.dk/

Udvikling af Rungsted

Havn

Læs mere her

Kursen er sat

Februar 2022

INFORMATION OM DEN VIDERE MODERNISERING & UDVIKLING AF RUNGSTED HAVN, SAMLES PÅ EN PLATFORM – LÆS MERE PÅ BORGERLAB: https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/folders/rungsted-havn-en-havn-for-alle


20.09.2021

Alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse står bag storstilet aftale, der sikrer, at Rungsted Havn stadigvæk er en livlig lystbådehavn og naturligt samlingssted for Hørsholmborgerne i mange år fremover. Aftalen betyder bl.a. en større havn og en ny eventplads med plads til koncerter og sejlstævner.

Alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse bakker op om, at Rungsted Havn skal udvikles og udvides og det afsættes der nu 180 mio. kr. til. På baggrund af et oplæg fra bestyrelsen i Rungsted Havn og en omfattende involvering af borgere og interessenter i og omkring havnen har politikerne nu besluttet at afsætte 120 mio. kr. til en gennemgribende modernisering af havnen. Hertil bidrager Rungsted Havn med 60 mio. kr., så budgettet i alt bliver på 180 mio. kr.

”Hørsholm er en unik og attraktiv by og sådan skal det fortsat være. Jeg er derfor glad for, at vi står sammen om at udvikle byens mest besøgte rekreative område, ” udtaler borgmester Morten Slotved ”Rungsted Havn skal være en havn for alle, og dét afsæt har været et meget tydeligt omdrejningspunkt i hele processen frem mod et færdigt udviklingsforslag. Vi har udviklet projektet sammen med bestyrelsen i Rungsted Havn og sammen med borgerne. Det vi sætter i gang nu, skal også stå om 25 og 50 år, så det er en vigtig aftale vi indgår i dag.”

Hver år besøger 1,5 mio. mennesker fra ind- og udland havnen.

En attraktiv oase

Formanden for Rungsted Havns bestyrelse, Jørgen Thorsell, er meget tilfreds med samarbejdet med Hørsholm Kommune om moderniseringen:

”Havnen bliver både større og bedre for sejlerne, giver bedre trafikforhold, er fyldt med nye funktioner til byens borgere og giver masser af nye muligheder for at nyde vandet og udsigten. Havnen bliver en attraktiv oase for alle. Vi skaber også en helt ny eventplads, hvor vi kan samles til store sejlstævner, havnefest og andre kulturelle aktiviteter.”

I løbet af efteråret vil Hørsholms borgere få mulighed for at få mere at vide om projektet. Det næste år bliver brugt på tilladelser og detailprojektering. Forventningen er, at i 2023 kan den første spade stikkes i jorden.

Moderniseringen af havnen forventes at være gennemført senest i 2026.

LINK: Læs hele Delaftalen ”Rungsted Havn – En havn for alle” her. Aftalen er en del af Hørsholm Kommunes budget for 2022-2025, og er underskrevet af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen.


 

Rungsted Havn - en havn for alle

23.08.2021

Rungsted Havn er et vartegn i Hørsholm Kommune – en kendt og attraktiv oase, som nydes af kommunens borgere og tiltrækker gæster langvejs fra, både til vands og til lands. Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker i fællesskab at styrke og udvikle de værdier, som havnen repræsentererEt aktivt fritidsliv og fællesskab for alle.

Havnen besøges hvert år af over 1,5 millioner mennesker – hørsholmborgere og gæster fra ind- og udland. Havnen udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for byen.

Efter næsten 50 år i vandet har havnen nået reparationsalderen. Vi står derfor med en gylden mulighed for at forlænge og forskønne havnen – både under og oven vandet. Vores indsats nu afgør, om havnen, også de næste 50 år, er en moderne lystbådehavn for alle, hvor der er masser af liv og en afslappet atmosfære. Sammen kan Rungsted Havn og Hørsholm Kommune give den ekstra vitaminindsprøjtning, der skal til, så vi kan fastholde et attraktivt havnemiljø og samtidig skabe endnu bedre plads til gaster og gæster, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet.

Revideret udviklingsoplæg

På baggrund af de mange input og ønsker fra borgere og interessenter i foråret 2021, har styregruppen bag udviklingsprojektet udarbejdet et nyt oplæg til, hvordan Rungsted Havn og strand kan udvikles over de næste mange år.

Oplægget til hvordan Rungsted Havn og strand kan udvikles over de kommende år er udformet, således projektet kan være mere eller mindre omfattende afhængig af politiske ønsker og prioriteringer. Det reviderede oplæg ”Scenarier for udvikling af Rungsted Havn” mm. er vedlagt nedenfor.

Lige nu drøfter politikerne det reviderede oplæg til udviklingen af Rungsted Havn og strand. Der forventes at være en beslutning om den videre proces i oktober 2021.

FIND DET REVIDEREDE UDVIKLINGSOPLÆG HER:

LINK: Budgetnotat vedr. udvikling af Rungsted Havn 2021.pdf

LINK: Scenario 1 2 3 (HB og KB).pdf

LINK: Oplæg – Scenarier for udvikling af Rungsted Havn (HB og KB).pdf

LINK: Rungsted Havn Anlægsoverslag samlet.xlsx.pdf


 

HVIDBOG

HVIDBOG SAMLER ALLE INPUT OG IDEER TIL UDVIKLINGEN AF RUNGSTED HAVN OG STRAND

20.05.2021

Rungsted Havn og Hørsholm Kommune har udarbejdet en hvidbog, som samler op på alle de indkomne input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Siden december 2020 til og med marts 2021 har alle med interesse for Rungsted Havn og stand kunne give deres besyv med omkring en udvikling af havnen og stranden. Interessen for at bidrage med forslag til udviklingen af området har været overvældende, og der indkommet over 1000 input og ideer.

Hvidbogen består både af en tematiseret opsamling af ideerne (11 sider) og et bilag med alle de input, der er kommet ind (177 sider).

Ikke alle ideer kan blive realiseret, og derfor starter der nu en proces, hvor det skal afklares, hvilke af de mange gode ideer og input, der kan komme med i et udviklingsoplæg. I slutningen af august 2021 tager Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen stilling til udviklingsoplægget.

FIND HVIDBOGEN HER:

LINK: hvidbog uden bilag 11 sider udvikling af Rungsted havn maj 2021

LINK: bilag til hvidbog 177 sider udvikling af rungsted havn maj 2021

LINK: Rettelsesblad til Hvidbog – september 2021


 

Borgermøder i 2021

Borgermøder – ER AFHOLDT

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn og strand inviterer alle med interesse i havnen til at deltage i online borgermøde i februar og marts.

Datoerne for de digitale borgermøder er:

·        Onsdag d. 10. februar kl. 8.30-10: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/67/

·        Onsdag d. 24. februar kl. 17-18.30: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/68/

·        Torsdag d. 25. februar kl. 19.30-21: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/69/

·        Mandag d. 8. marts kl.  17.00-18.30: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/71/

 

Orienteringsbrev til interessenter

 

Tilmeld dig borgermøderne nu

Alle ovenstående borgermøder har samme program og handler om, hvordan vi kan udvikle Rungsted Havn, så den også i fremtiden er et godt samlingssted for alle, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. På møderne bliver der også rig mulighed for at bidrage med sine ideer og input. Læs mere og tilmeld dig møderne via ovenstående links.

 

Spørgeundersøgelse – ER GENNEMFØRT

Vi gennemfører i øjeblikket en spørgeundersøgelse, hvor vi beder om dit input til udviklingen af havneområdet. Vi håber at du vil bruge 5 min på at besvare den.

Vi takker på forhånd for din tid og interesse.

Information

Links

Styregruppen

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Styregruppens opgaver er at gennemføre en involvering af borgere og interessenter for at indsamle gode ideer til en udvikling af havnen, at indhente rådgivning til en kvalificering af udviklingsplanens elementer og at udforme et oplæg til havneudvidelse og tidsplan til politisk godkendelse.

Jørgen Thorsell

Havnebestyrelsen (projektejer)

Knud E. Nordby

Havnebestyrelsen

Otto B. Christiansen

Havnebestyrelsen

René van Laer

Havnebestyrelsen

Niels Ryhding

Havnebestyrelsen

Ann Lindhardt

Kommunalbestyrelsen

Jakob Nybo

Kommunalbestyrelsen

Henrik Klitgaard

Kommunalbestyrelsen

Bent Fabricius

Kommunalbestyrelsen

Svend Erik Christiansen

Kommunalbestyrelsen

Pressemeddelelser