Service

Rungsted Havn råder over en bomlift således at sejlere og riggere sikkert kan lave reparationen i toppen af masten på sejlbåde.

Bomliften lejes via et bomliftkort, som kan erhverves på havnekontoret efter man har modtaget en påkrævet instruktion. Instruktionen kan erhverves via henvendelse til havnekontoret.

Bomliften er placeret ved den lille mastekran (nordligste) i nordbassinet. Den maksimal arbejdshøjde er ca. 20 meter over vedspejl.

Man skal altid være min. 2 personer når bomliften skal benyttes – en person på jorden og en eller to personer i liften – og man skal altid benytte sikkerhedsudstyret som er tilknyttet bomliften. Husk altid at afmonter strømkabel til bomliften i begge ender inden brug og tilslut det igen efter brug.

Der betales et depositum på 100 kr. for bomliftkortet, som er personligt og tilknyttet den godkendte person, og det koster 50 kr. pr. påbegyndt 15 minutters leje. Det anbefales altid at have minimum 200 kr. på kortet ved benyttelse af bomliften. Kortet kan tankes op med standart 200 eller 400 kr. i automaten ved indgangen til havnekontoret eller alternativt på selve havnekontoret.

Rungsted Havn råder over to mastekraner til af- og på-montering af masten på sejlbåde.

Den store mastekran placeret sydligst i nordbassinet har en max løftekapacitet på kg 500.

Den lille mastekran placeret nordligst i nordbassinet har en max løftekapacitet på kg 250.

Brugen af mastekranerne er på bådejernes/brugernes eget ansvar og husk at personløft IKKE er tilladt.

5 tons kran

5 tons kranen er en del af den store mastekran placeret sydligst i nordbassinet.

5 tons kranen har en max løftekapacitet på kg 5.000 og benyttes til centerløft af både.

Brugen af 5 tons kranen er på bådejerens/brugernes eget ansvar og såfremt båden sættes på trailer eller i bådstativ er det ligeledes bådejernes eget ansvar også når denne transporteres videre af andre.

Adgangen til 5 tons kranen kræver nøgle, som erhverves på havnekontoret for kr. 250 efter man har modtaget påkrævet instruktion. Instruktionen kan erhverves via henvendelse til havnekontoret eller KDY.

Rungsted Havn tilbyder via ShipShape bådløft i traveliften. Aftale og booking af bådløft sker direkte med ShipShape. Læs mere på ShipShape’s hjemmeside.

Traveliften og dens plads er mellem de to mastekraner i nordbassinet.

Traveliften har en max løftkapacitet på kg 25.000 og max brede er cm 500.

Når båden skal på land er det et krav at man benytter et af havnens bådstativer. Det koster kr. 1.250 for en sæson eller kr. 300 pr. uge.

Rungsted Havn oversigtskort

Restauranter & Butikker

1. Kysten

2. MASH

3. Provianten

4. Bruger Grillen

5. Pistache

6. Wokshop

7. Sticks n’ Sushi

8. Sct. Thomas

9. The Captain

10. Gumpel & Co.

11. Riva Bistro & Bar

12. Bistro No. 22

13. Il Gabiano

14. Joe & the Juice

15. Café Valentin

16. Premiere Ishus

17. ShipShape

18. Hair & Wellness

19. Oddie’s kaffebar

gæstesejler-

service

20. Grillplads

21. Bedding / Bådrampe

22. Miljøaffald

23. Offentlig strand

24. Rungsted Roklub

25. Rungsted Kajakklub

26. Bus 388

27. Cirkle K

28. Mastehus

29. Bådudstyr og kran

30. Udrustningsområde

31. Flaskecontainer

32. Vaskeri

34. KDY klublokaler

33. KDY kontoret

35. Lystfisker

36. Rungsted Sejlklub

37. Brændstof

38. Toiletter og bad

39. Jon Litle Sø – Søspejderne

40. Rungsted Kyst Vandskiklub

41. Havnekontoret