Årsmøde

Årsmøde

Til Havnens brugere, Jvf. vedtægterne punkt 4.2 skal Havnebestyrelsen hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil bådpladslejere og de i punkt 2.1 nævnte foreninger samt disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse....