Følg med i udviklingen af Rungsted Havn https://rungstedhavn.horsholm.dk/

Årsmøde

1. oktober 2018

Årsmøde

Til Havnens brugere,

Jvf. vedtægterne punkt 4.2 skal Havnebestyrelsen hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil bådpladslejere og de i punkt 2.1 nævnte foreninger samt disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på årsmødet.

Mødet finder sted på Rungstedgård

Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

torsdag den 29. november kl. 19:00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rungsted Havn