Følg med i udviklingen af Rungsted Havn https://rungstedhavn.horsholm.dk/

Temamøde –

kommunalbestyrelsen

20. august 2020

Temamøde – kommunalbestyrelsen

Kære bådpladslejere,

Som I allerede ved fra bl.a. vore seneste årsmøder arbejder bestyrelsen på planer for modernisering af havnen. Nu er vi ved at runde en pynt i vores overvejelser, der mestendels går ud på at vælge mellem den nødvendige renovering (flydebroer, molehalse m.m.) og en egentlig modernisering og udvidelse af havnen, der kan leve op til bestyrelsens vision om et attraktivt levende åndehul for dem, der sætter pris på at være ved, i og ikke mindst på vandet. Hvad vej vi skal dreje afhænger af, hvor meget Kommunen ønsker at bidrage med økonomisk.

I tirsdags mødtes havnebestyrelsen og havnechefen med kommunalbestyrelsen og embedsmænd fra Hørsholm Kommune til et debatmøde om havnens fremtid. Mødets formål var at klæde kommunalbestyrelsen på til at beslutte sig til, hvor meget kommunen vil/kan bidrage med til en modernisering. Præsentationen kan I finde på havnens hjemmeside: https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2020/08/20200818-Praesentation-Rungsted-Havn-Temamoede-web.pdf

Det er en enig havnebestyrelse, der bakker op om en udvidelse af havnen for ikke alene at modernisere havnen ala Skovshoved Havn, men også sikre at få plads til ca. 200 flere både i havnen og dermed lette trykket på ventelisten. Forslag til løsning af indsejlning, parkering, trafik, gæstepladser, højvandssikring, ungdomsarbejde, strand, roerne, vikingerne m.m. indgår også i den råskitse, I kan se i præsentationen.

Det er fortsat en afgørende præmis, at den nuværende havnepladsleje ikke stiger mere end indeksreguleringen i forbindelse med moderniseringen/udvidelsen, at 80% af de nye havnepladser er kontraheret inden projektet rammer jorden og at havnens økonomi forbedres med det, der svarer til 10% af den ekstra indtægt fra de nye bådpladser for derved at gøre havnen mere økonomisk solid.

Så snart vi ved, hvordan kommunalbestyrelsen kan/vil økonomisk bidrage til havnens modernisering, tilretter vi projektet og er så klar til at afholde en række høringer for dermed at få trykprøvet ideerne fra alle sider. Det glæder vi os til.

Med hensyn til fornyelsen af flydebroerne i nordbassinet er projektet i fuld gang, så vi kan glæde os til nye flydebroer der til næste sæson.

Bedste hilsener

Henrik Jørgensen og Jørgen Thorsell
Bådpladslejernes repræsentanter i havnebestyrelsen

LINK TIL PRÆSENTATION: https://rungsted-havn.dk/20200818-praesentation-rungsted-havn-temamoede-web/