Resultat af brugerundersøgelse

dec 13, 2018

Bådpladslejerne udtrykker tilfredshed! Knap 40% af de adspurgte, valgte at bruge tid på at udfylde spørgesskemaet – en yderst flot svarprocent – TAK for jeres deltagelse.   Resultatet af den gennemførte undersøgelse af tilfredsheden hos bådpladslejerne viser generelt stor tilfredshed med havnen.   Det der var størst tilfredshed med og som er blandt det vigtigste for at vi har en god havn, er havnepersonalets hjælpsomhed, havnens ordentlighed og havnepladsens placering.   Det der var mindst tilfredshed med, men som samtidig ikke havde den store vigtighed, var provianteringsmuligheder, adgang til bådereparation og faciliteter for børn. I vor udviklingsfokus har vi planer om at etablere en legeplads.   Der hvor tilfredsheden er lidt i ubalance med vigtigheden var parkeringsforholdene på havnen og trygheden på havnen. Parkeringsforholdene er der allerede gjort noget ved og der vil fortsat blive udviklet på såvel parkering som på  trafikkens afvikling på havnen. Der har netop i år været held med at begrænse tyveri på havnen ved en målrettet indsats via overvågning, mere vagt og nu også besøg af den lokale Hørsholm politimand. Tryghed vil fortsat være meget højt prioriteret.   Vi er yderst taknemmlige for den positive feedback vi har modtaget i form af jeres tilkendegivelser i besvarelsen samt de mange gode forslag I har suppleret med. Flere af disse forslag vi blive implementeret i fremtiden.  Tryk på linket Grafisk resultat brugerundersøgelse – så præsenteres resultatet i grafisk format, for at give et let og forståeligt overblik.