Styregruppen udsætter borgermøderne

jan 11, 2021

11. januar 2021

Borgermøder om Rungsted Havn udskydes

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn besluttede den 11. januar på et
ekstraordinært møde at trykke på pauseknappen for de planlagte borgermøder i januar.
Årsagen er den pludseligt opståede sag om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted
Havns drift.

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn med styregruppeformand Jørgen
Thorsell i spidsen, besluttede på et ekstraordinært styregruppemøde at trykke på
pauseknappen for tre planlagte borgermøder i januar. Møderne udskydes og
annonceres igen når nye datoer er fastlagt.

Årsagen til udskydelsen er den pludseligt opståede sag om økonomiske
uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift. Uregelmæssighederne blev konstateret den
30. december og umiddelbart herefter blev en ekstern revisionsundersøgelse igangsat
ligesom sagen blev meldt til politiet den 5. januar.

”Vi trykker på pause-knappen i januar måned for den ambitiøse borgerinvolvering, der
er planlagt i forbindelse med udviklingen af Rungsted Havn,” siger Jørgen Thorsell,
formand for udviklingsprojektet samt formand for Rungsted Havns bestyrelse. ”Vi stiler
mod at genoptage møderækken så hurtigt som muligt. Lige nu får revisionshuset og
Rungsted Havn arbejdsro til at kulegrave sagen, så omfanget af de økonomiske
uregelmæssigheder bliver afdækket.”

Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er ikke affødt af
udviklingsprojektet eller relateret til det, men da Rungsted Havn skal skyde penge i
udviklingen af havnen, er det naturligt, at Rungsted Havns bestyrelse har det
nødvendige overblik over havnens økonomiske situation inden næste skridt tages.

”Vi vil give udviklingsprojektet de bedst mulige betingelser og derfor er det også
naturligt at afvente revisionsrapporten i forhold til borgermøderne, ” siger Jørgen
Thorsell. ”Udviklingen af Rungsted Havn er et vigtigt projekt for hele Hørsholm idet
havnen årligt tiltrækker 1,5 mio. besøgende fra ind- og udland. Der et enormt potentiale
i at gøre området endnu mere attraktivt så jeg ser frem til at kunne tage næste skridt
hurtigst muligt. ”

100 borgere har foreløbigt tilmeldt sig borgermøderne den 13., 18. og 19. januar.
Møderne udskydes og alle tilmeldte vil få direkte besked herom. De planlagte 1:1-
interviews med havnens nøgleinteressenter, f.eks. erhvervslivet, gennemføres som
planlagt i januar.

Læs mere om udviklingsprojektet på Hørsholm Kommunes hjemmeside.
Udvikling af Rungsted Havn (horsholm.dk)

FAKTA: Om Rungsted Havn
Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm
Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens
drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens
økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra
Hørsholm Kommunes øvrige økonom.

Pressekontakt:

Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse
jorgen@thorsell.dk
5364 0200