OBS - Tank- samt tømningsanlæg er ude af drift på ubestemt tid - der henvises til Vedbæk Havn

Pressemeddelelse

8. januar 2021

Pressemeddelelse fra Rungsted Havn – Bestyrelsen

8. januar 2021

Medarbejder fratrådt med øjeblikkelig virkning

Rungsted Havns bestyrelse oplyser, at den medarbejder, der den 5. januar blev fritaget
for tjeneste i forbindelse med sagen om økonomiske uregelmæssigheder, ikke længere
er ansat i Rungsted Havn. Medarbejderen, der varetog en bogholderifunktion, fratrådte
den 8. januar 2021.
Rungsted Havn kan på nuværende tidspunkt ikke tilføje yderligere til sagen, men vil
informere når der er nyt.

Sagen kort
Rungsted Havns bestyrelse har den 5. januar politianmeldt økonomiske
uregelmæssigheder i den selvforvaltende kommunale enhed Rungsted Havn.
Som konsekvens af, at den daglige ledelse i Rungsted Havn har konstateret de
økonomiske uregelmæssigheder, har Rungsted Havns bestyrelse også straks igangsat en
ekstern revisionsundersøgelse af uregelmæssighederne.
En administrativ medarbejder i Rungsted Havn blev fritaget for tjeneste den 5. januar.
Medarbejderen er den 8. januar fratrådt med øjeblikkelig virkning

FAKTA: Om Rungsted Havn
Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende
enhed.

Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm
Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens
drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens
økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra
Hørsholm Kommunes øvrige økonom.

Pressekontakt:
Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse
jorgen@thorsell.dk
5364 0200