Pressemeddelelse fra Rungsted Havn – Bestyrelsen

jan 5, 2021

den 5. januar 2021

Rungsted Havn politianmelder økonomiske uregelmæssigheder

Rungsted Havns bestyrelse har politianmeldt økonomiske uregelmæssigheder i den selvforvaltende kommunale enhed Rungsted Havn. Udover politianmeldelsen foregår der også en ekstern revisionsundersøgelse af sagen.

Som konsekvens af, at havnechef i Rungsted Havn, Anders Søderberg, har konstateret mulige økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift, har Rungsted Havns bestyrelse straks igangsat en ekstern revisionsundersøgelse af uregelmæssighederne.

Derudover er en administrativ medarbejder i Rungsted Havn fritaget for tjeneste ligesom sagen den 5. januar er meldt til politiet.

”Den 30. december blev havnechefen bekræftet i, at der er økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn. Jeg blev orienteret den 31. december og der blev straks sat gang i en ekstern revisionsundersøgelse, ” siger formand for Rungsted Havns bestyrelse Jørgen Thorsell. ”Vi opfatter sagen som alvorlig og ønsker at kulegrave hvad, der er sket og hvordan det er sket. Indtil videre har der været tale om stikprøver, men det er vigtigt, at undersøgelsen kommer hele vejen rundt.”

Den igangsatte eksterne revisionsundersøgelse varetages af revisionshuset Deloitte og forventes afsluttet i løbet af januar måned. Revisionsundersøgelsen skal svare på hvad der er sket, hvordan det er sket samt undersøge Rungsted Havns økonomiske processer

Da forholdet vedrører en personalesag og der er indgivet politianmeldelse, har Rungsted Havn ikke mulighed for at sige mere på nuværende tidspunkt. Rungsted Havns bestyrelse vil informere når der er nyt.

 

FAKTA: Om Rungsted Havn

Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende enhed.

Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi.

Pressekontakt:

Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse

jorgen@thorsell.dk
5364 0200