Pressemeddelelse fra Rungsted Havn – Bestyrelsen

feb 23, 2021

23. februar 2021

Del 2 af den ekstraordinære revisionsundersøgelse af Rungsted Havn gennemført.

En omfattende ekstraordinær revisionsundersøgelse i forbindelse Rungsted Havns økonomiske uregelmæssigheder er nu gennemført og overdraget til politiet.

Revisionshuset Deloitte har i januar og februar foretaget en omfattende undersøgelse af, hvad der er sket og hvordan det er sket i sagen om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn. Undersøgelsen er nu i overvejende grad gennemført og overdraget til politiet. En mindre del af undersøgelsen fortsættes imidlertid for at afdække et specifikt økonomisk forhold yderligere. Den del overdrages også til politiet.
Af hensyn til den videre politiefterforskning er det ikke muligt for Rungsted Havns bestyrelse at fortælle detaljer om resultaterne, men bestyrelsesformand Jørgen Thorsell opfatter undersøgelsen som oplysende og relevant.
Rungsted Havns bestyrelse har den klare målsætning at vende alle sten i sagen, og den samlede undersøgelse bekræfter, at det var korrekt at politianmelde uregelmæssighederne. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi nu kan aflevere et solidt materiale til politiet. Så snart vi har den sidste og mindre undersøgelse færdig, vil den også blive indleveret til Politiet ” siger Jørgen Thorsell.

Rungsted Havns bestyrelse behandlede undersøgelsens 2. del på et møde den 17. februar og den 22. februar blev Kommunalbestyrelsen orienteret.

Rungsted Havn har også taget kontakt til SKAT med henblik på at afregne et mellemværende, der vedrører manglende momsindbetalinger. De manglende momsindbetalinger er en væsentlig del af de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn.

Arbejdet med havnens udvikling fortsætter:
Rungsted Havn står over for en modernisering de kommende år og den proces fortsætter på trods af de økonomiske uregelmæssigheder.
Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er ikke affødt af udviklingsprojektet eller relateret til det. Da Rungsted Havn skal skyde penge i udviklingen af havnen, har det imidlertid været relevant at få det nødvendige overblik over havnens økonomiske situation førend bestyrelsen ønskede at gå videre med udviklingsprocessen.  Det overblik er nu til stede og udviklingsprocessen er genoptaget, bl.a. med 3 borgermøder i februar måned.

FAKTA: Om Rungsted Havn
Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende enhed.
Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens drift og udvikling.
Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi.

Pressekontakt:

Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse

jorgen@thorsell.dk
5364 0200