Pressemeddelelse fra Rungsted Havn – Bestyrelsen

jan 29, 2021

29. januar 2021

Del 1 af den ekstraordinære revisionsundersøgelse af Rungsted Havn er gennemført

På baggrund af økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift, har Rungsted Havns bestyrelse iværksat en ekstraordinær revisionsundersøgelse. Undersøgelsen bekræfter bestyrelsen i, at det er en alvorlig sag og at der var grund til at politianmelde den. Havnebestyrelsen vurderer desuden, at man nu er så langt i afdækningen, at det er muligt også at fokusere på den kommende udvikling af havnen.

Revisionshuset Deloitte har i januar foretaget en dybdegående undersøgelse af, hvad der er sket og hvordan det er sket i sagen om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn. Undersøgelsen har i dybden haft kig på et specifikt forhold i havnens økonomi, hvor havnechefen i slutningen af december konstaterede uregelmæssighederne og straks handlede på sagen.

”Vi har fået det ønskede specifikke indblik i, hvad der er sket og hvordan det er sket,” siger formand for Rungsted Havns bestyrelse Jørgen Thorsell. ”Af hensyn til den videre politiefterforskning har politiet bedt os om ikke at fortælle detaljer om undersøgelsens resultater. Jeg kan dog oplyse, at uregelmæssighederne er foregået over en årrække samt, at Rungsted Havn på papiret ikke har manglet penge i kassen.”

Rungsted Havns bestyrelse behandlede sagen på et møde den 27. januar og den 29. januar blev Kommunalbestyrelsen orienteret.

Nok viden til at komme videre i udviklingsprocessen

Det er bestyrelsens vurdering, at økonomien i havnen fortsat er solid nok til, at sagen ikke påvirker f.eks. bådpladsleje eller den kommende udvikling af Rungsted Havn.

Rungsted Havn står over for en modernisering de kommende år og den proces blev sat på pause mens undersøgelsen har været i gang. Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er ikke affødt af udviklingsprojektet eller relateret til det, men da Rungsted Havn skal skyde penge i udviklingen af havnen, har det været relevant at få det nødvendige overblik over havnens økonomiske situation inden næste skridt bliver taget.

Styregruppen for Rungsted Havn træffer beslutning om genoptagelsen af udviklingsprocessen og borgerinvolvering mandag den 1. februar.

En undersøgelse i bredden på vej

Rungsted Havn har også igangsat en del 2 af revisorundersøgelsen, hvor Deloitte kigger bredere for at se, om der er andre unøjagtigheder i de økonomiske forhold, som ikke har været fokus i undersøgelsens del 1.

”Jeg vil gerne understrege, at vi har en god fornemmelse for, at omfanget er godt inddæmmet med undersøgelsens del 1.  Undersøgelsens del 2 er for at være sikker på, at hver en sten er vendt, som vi har sagt, vi ville,” siger Jørgen Thorsell.

Undersøgelse nr. 2, der går i bredden, forventes at være klar i løbet af februar. Herefter vil Deloittes samlede rapportering indgå i politiets efterforskning.

Undersøgelsens anbefalinger

Revisionshuset Deloitte har også haft til opgave at vurdere havnekontorets interne arbejdsprocesser i forbindelse med varetagelse af bogholderifunktionen. Undersøgelsen har identificeret en svigtende arbejdsproces, som har været en fast arbejdsrutine i en årrække.

”Der er rettet op på den svigtende arbejdsproces, som er meget beklagelig,” siger Jørgen Thorsell.  ”På trods af den beklagelige situation, har havnestyrelsen fortsat den fulde tillid til havnechefen, bl.a. efter en meget tilfredsstillende håndtering af sagen, hvor der blev handlet med det samme uregelmæssighederne blev konstateret. Der er fuld opbakning til havnekontoret og havnechefens fortsatte arbejde.” siger Jørgen Thorsell.

 

FAKTA: Om Rungsted Havn

Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende enhed.

Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi.

Pressekontakt:

Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse

jorgen@thorsell.dk
5364 0200