Læs om udvikling af Rungsted Havn

Udvikling af Rungsted

Havn

Læs mere her

HVIDBOG

HVIDBOG SAMLER ALLE INPUT OG IDEER TIL UDVIKLINGEN AF RUNGSTED HAVN OG STRAND

20.05.2021

Rungsted Havn og Hørsholm Kommune har udarbejdet en hvidbog, som samler op på alle de indkomne input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Siden december 2020 til og med marts 2021 har alle med interesse for Rungsted Havn og stand kunne give deres besyv med omkring en udvikling af havnen og stranden. Interessen for at bidrage med forslag til udviklingen af området har været overvældende, og der indkommet over 1000 input og ideer.

Hvidbogen består både af en tematiseret opsamling af ideerne (11 sider) og et bilag med alle de input, der er kommet ind (177 sider).

Ikke alle ideer kan blive realiseret, og derfor starter der nu en proces, hvor det skal afklares, hvilke af de mange gode ideer og input, der kan komme med i et udviklingsoplæg. I slutningen af august 2021 tager Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen stilling til udviklingsoplægget.

FIND HVIDBOGEN HER:

LINK: hvidbog uden bilag 11 sider udvikling af Rungsted havn maj 2021

LINK: bilag til hvidbog 177 sider udvikling af rungsted havn maj 2021


 

Borgermøder i 2021

Borgermøder – ER AFHOLDT

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn og strand inviterer alle med interesse i havnen til at deltage i online borgermøde i februar og marts.

Datoerne for de digitale borgermøder er:

·        Onsdag d. 10. februar kl. 8.30-10: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/67/

·        Onsdag d. 24. februar kl. 17-18.30: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/68/

·        Torsdag d. 25. februar kl. 19.30-21: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/69/

·        Mandag d. 8. marts kl.  17.00-18.30: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/71/

 

Orienteringsbrev til interessenter

 

Tilmeld dig borgermøderne nu

Alle ovenstående borgermøder har samme program og handler om, hvordan vi kan udvikle Rungsted Havn, så den også i fremtiden er et godt samlingssted for alle, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. På møderne bliver der også rig mulighed for at bidrage med sine ideer og input. Læs mere og tilmeld dig møderne via ovenstående links.

 

Spørgeundersøgelse – ER GENNEMFØRT

Vi gennemfører i øjeblikket en spørgeundersøgelse, hvor vi beder om dit input til udviklingen af havneområdet. Vi håber at du vil bruge 5 min på at besvare den.

Vi takker på forhånd for din tid og interesse.

Information

Links

Styregruppen

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Styregruppens opgaver er at gennemføre en involvering af borgere og interessenter for at indsamle gode ideer til en udvikling af havnen, at indhente rådgivning til en kvalificering af udviklingsplanens elementer og at udforme et oplæg til havneudvidelse og tidsplan til politisk godkendelse.

Jørgen Thorsell

Havnebestyrelsen (projektejer)

Knud E. Nordby

Havnebestyrelsen

Otto B. Christiansen

Havnebestyrelsen

René van Laer

Havnebestyrelsen

Niels Ryhding

Havnebestyrelsen

Ann Lindhardt

Kommunalbestyrelsen

Jakob Nybo

Kommunalbestyrelsen

Henrik Klitgaard

Kommunalbestyrelsen

Bent Fabricius

Kommunalbestyrelsen

Svend Erik Christiansen

Kommunalbestyrelsen

Pressemeddelelser