INFORMATION OM VALG BLANDT BÅDPLADSLEJERE TIL BESTYRELSEN I RUNGSTED HAVN

 

Kære bådpladslejer,

 

Som bådpladslejer i Rungsted Havn, har du mulighed for at stille op som kandidat til bestyrelsen og du kan være med til at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt bådpladslejerne.

 

Jf. Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn, punkt 2.5:

Havnebestyrelsen foranstalter gennemførelsen af bådpladslejernes direkte valg i henhold til

punkt 2.1. Valget skal være afholdt senest 1. december forud for havnebestyrelsens næste

funktionsperiode. Havnebestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for valget, herunder

betingelser for opstilling af kandidater, frister, afstemningsform m.v.

 

Se venligst gældende valgregulativ. http://www.rungsted-havn.dk/valg-til-bestyrelsen.html

 

Bestyrelsen har valgt firmaet http://assemblyvoting.dk/ til at forestå selve valghandlingen.

 

Valgets gennemførelse har 2 faser:

 

1. Tilmelding af kandidater:

For at stille op som kandidat, skal du have fast bådplads i Rungsted Havn.

Du tilmelder dig via følgende link: https://v7.valgservice.dk/rungsted

 

Tilmelding skal indeholde – Dit navn og et tekstafsnit der beskriver ”hvorfor skal du stemme på mig”. Du har også mulighed for at vedhæfte et foto.

 

Tilmeldingsfristen for kandidater udløber søndag den 12. november 2017.

Kandidatlisten offentliggøres mandag den 13. november 2017.

 

 

2. Stemmeafgivelse:

For at kunne stemme til valget, skal du have fast bådplads i Rungsted Havn.

Perioden for stemmeafgivelse løber fra den 20/11 til og med den 29/11

 

Du vil modtage en invitation via e-mail fra Assembly Voting, i god tid inden perioden for stemmeafgivelse.

Din stemme kan afgives via følgende link: https://v7.valgservice.dk/rungsted

Der kan kun stemmes på én kandidat.

 

Før du kan placere din stemme, skal din stemmeret verificeres. Dette foregår ved at du indtaster dit bådpladsnummer og den unikke kode du har modtaget per e-mail (eller almindelig post – hvis havnens administration ikke har din korrekte e-mail adresse).

 

Hvis du ønsker teknisk hjælp til at afgive din stemme, kan du kontakte Assembly Voting på telefon

2612 2520 mellem 08:00 og 20:00

 

Hvis du ikke har adgang til computer med Internet opkobling, står vi klar på havnekontoret til at hjælpe dig på hverdage mellem 09:00 og 15:00.

 

Resultatet af valget, offentliggøres på Havnens hjemmeside den 30/11.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Rungsted Havn

 

 

Link til Valgregulativ.

Rungsted Havn · Rungsted Havn 10 · 2960 Rungsted Kyst · Telefon +45 4586 8311 · Email: havnechef@rungsted-havn.dk